Hoover – President Herbert H. – Spreckels Organ Pavilion – Balboa Park Expo – 1935
Photo ID #UT 16500-2