Category:
Fishermen – Sportfisher IV – c. 1940
Photo ID #UT 8247-836