Category:
de Anza – Juan Bautista – woodcut – nd
Photo ID #12660